Construction design office

CONSULCO

 

http://www.thietke.com.vn

E-Mail
           

 

Links :

Bệnh viện Sơn Tịnh ( Mặt trước)

Son Tinh District Health Centre ( front )

Bệnh viện Sơn Tịnh ( Nh́n toàn cục trên cao)

Son Tinh District Health Centre ( Global)

Trường PTTH Bán công Lê Trung Đ́nh

Le Trung Dinh High School

 

Nhà làm việc UBND xă Nghĩa Dơng

Nghia Dong Committee

 

Trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Quảng Ngăi

Headquarter of Tax Bureau

 

 

Trụ sở làm việc Bộ chỉ huy Bộ độI Biên pḥng

Head Office of Defending Army

 

 

 

 

Trụ sở làm việc Chi cục thuế Thị xă Quảng Ngăi ( Mặt trước)

Branch Office of Tax Bureau ( front )

 

 

Công ty Quản lư Sửa chữa Đường bộ

Road Managing Company

 

 

 

 

Trụ sở làm việc Chi cục thuế Thị xă Quảng Ngăi

Branch Office of Tax Bureau