Construction design office

CONSULCO

 

 

 

http://www.thietke.com.vn

Trụ sở làm việc BCH Bộ đội Biên pḥng

<< Previous      << Home>>       Next>>                  Head Office of Defending Army


About us
Portfolio
Contact us
E-Mail

      

 

Links :


<< Previous      << Home>>       Next>>

-          119 ĐạI lộ Hùng Vương, TX Quảng Ngăi

Kts. Nguyễn Công Hoàng

Hung Vuong St, Quang Ngai Town (2001)

-          Client : Head Office of Defending Army

Authors : Cong Hoang Nguyen

 


Copyright©Consulco 2001-2003

Designed by :Nguyễn Minh Thùy , Lê Tấn Sĩ