Quang Truong Quang Ngai
Links :

Văn pḥng thiết kế Công ty Tư vấn Xây dựng Công tŕnh (CONSULCO) có trụ sở chính tại  207 Phan Đ́nh Phùng, thị xă Quảng Ngăi và Văn pḥng Đại diện đặt tại 212 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng. Công ty bao gồm một đội ngũ có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên thực hiện các chức năng như:

  • Khảo sát địa h́nh,địa chất; Lập báo cáo NCKT, BCNC tiền khả thi 

  • Thiết kế quy hoạch,Thiết kế các công tŕnh xây dựng: Dân dụng- Công nghiệp,giao thông; thủy lợi, cảng biển, sân bay; hạ tầng kỹ thuật;…

  • Thiết kế các công tŕnh điện cao áp,trạm biến áp; điện chiếu sáng;

  • Thiết kế các hệ thống thông tin, mạng máy vi tính; hệ thống PCCC;

  • Thẩm tra thiết kế & dự toán; Lập hồ sơ mời thầu;Tư vấn đấu thầu;

  • Giám sát kỹ thuật thi công công tŕnh;Quản lư các dự án xây dựng.

Danh mục các công tŕnh trong website này được chọn từ nhiều công tŕnh mà qua đó bạn có thể nhận xét về những ǵ công ty chúng tôi đă thực hiện trong thời gian qua.

 

Copyright©Consulco 2001-2003

Designed by :Nguyễn Minh Thùy, Lê Tấn Sĩ